t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Need any job to take care of myself (Rosenau, France) ẩn bài đăng này hiện

Will take any job from learning a new job at a pay cut to doing any of the skills I already possess which are: IT, accounting, some construction experience, exhibit education at an aquarium, retail, wholesale, fast food, lawn care, and ability to to teach the English language. Please I really need help getting established here and want to work doing any job that is given to me.

Thank you for reading,
Charlie
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6700855198

đã đăng:

hay nhất [?]